Beskidy Ultra - Trail®
Beskidy Ultra - Trail®

Regulamin Zawodów

BESKIDY ULTRA - TRAIL® (BUT)

Aktualizacja: 25.10.2023

 

1. CEL ZAWODÓW
Promocja regionu Beskidów w Polsce i na świecie.
Promocja Miasta Szczyrk.
Promocja długodystansowych biegów górskich i aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Promocja walorów turystycznych Beskidów

 
2. ORGANIZACJĘ ZAWODÓW KOORDYNUJE:

FUNDACJA AKTYWNE BESKIDY

43-356 Kobiernice; ul.Sportowa 42

NIP 5472157757 

Kontakt: aktywnebeskidy@gmail.com 

 

3. TERMIN i MIEJSCE, PROGRAM
Biuro Zawodów (Baza) oraz miejsce STARTU wszystkich dystansów Zawodów Beskidy Ultra Trail®: 
Szczyrkowskie Centrum Kultury / Amfiteatr SKALITE w Szczyrku
Ul. Beskidzka 106, SZCZYRK
Zawody odbędą się w dniach  28-29 czerwca 2024 roku
Start CHALLENGE - Wtorek 25.06 godz. 20:00
Start BUT100 - Piątek 28.06 godz. 22:00
Start dystansów BUT 55/25 - Sobota 29.06 godz. 08:00
Start  BUT SUPER Trek 60 - Sobota 29.06 godz. 06:00
 
Biuro zawodów, odprawa, Start - Amfiteatr Skalite SZCZYRK
Szczegółowy Program zawodów zostanie podany na stronie, w zakładce Info-Program zawodów 
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Jednakże, ze względów bezpieczeństwa, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.
 
4. TRASY
Impreza Beskidy Ultra Trail (BUT) jest rozgrywana na poniższych dystansach:
BUT 25 - długość 25km , przewyższenie +1.580m / -1.580m
BUT 55 - długość 55km , przewyższenie +3.187m / -3.187m
BUT 100 – dystans 104km, przewyższenie +6.256m / -6.256m
 
BUT Trek 20 – dystans ok. 20km, przewyższenie +1.280m / -1.280m
BUT SUPER Trek 60 – dystans ok. 57km, przewyższenie +3.154m / -3.154m
BUT CHALLENGE – dystans ok. 410km, przewyższenie +22.100m / -22.100m

Mapki, profile oraz dokładne opisy wszystkich tras podane w zakładce TRASA.
 
5. LIMITY CZASOWE
BUT 25 = 8 h
BUT 55 = 13 h
BUT 100 = 26 h
BUT CHALLENGE = 100 h
BUT SUPER Trek 60 = 18 h
BUT Trek20 - bez limitu czasu. Start i powrót między godz. 8:00 a 20:00 w Sobotę
 
Limity pośrednie podane w zakładce TRASA 
Uwaga: Punkty odżywcze będą zamykane 30min po limicie czasowym ustalonym dla danego miejsca.
 
6. WARUNKI  UCZESTNICTWA dla wszystkich Zawodników:
 • Uczestnikiem zawodów BUT może być osoba, która najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat. Wyjątek stanowi BUT Trek - samodzielny udział dozwolony od 16 lat. Dopuszczamy udział dzieci, bez limitu wieku - pod opieką min.1 osoby dorosłej poświadczającej opiekę na trasie
 • Całą trasę należy pokonać pieszo o własnych siłach 
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu ultramaratońskim;
 • Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, zawodnik musi posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy) oraz wyposażenie obowiązkowe do weryfikacji;
 • Wszyscy zawodnicy na trasie BUT muszą przestrzegać: Regulaminu Zawodów oraz przepisów poruszania się po drogach publicznych.
7. ZGŁOSZENIA / ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który jest dostępny w zakładce ZAPISY
 • Data rozpoczęcia zapisów dla wszystkich dystansów: 25 października 2023
 • Po zgłoszeniu należy dokonać opłaty startowej, o kolejności decyduje data wpłynięcia wpisowego na konto organizatora.
 • Lista zgłoszonych zawodników, wraz z informacją o wpisowym, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco w formularzu zapisów dostępnym na stronie internetowej Zawodów.
8. LIMIT UCZESTNIKÓW
a) Przewiduje się następujące limity startujących:
BUT 25/55/100/20+60 Trek – 500 osób łącznie
Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia limitu Zawodników.
 
9. OPŁATA STARTOWA
Uczestnicy wnoszą opłatę startową w wysokości podanej w tabeli. 

Opłatę należy wnosić przelewem tradycyjnym na konto Fundacji Aktywne Beskidy:

ING Bank Śląski: 08 1050 1070 1000 0090 3082 0733

Kod BIC Swift: INGBPLPW

lub za pośrednictwem szybkich płatności T-Pay zintegrowanego z naszym systemem zapisów 

 
******************************************************** 

ZWROT WPISOWEGO:

W przypadku rezygnacji z zawodów do dnia 1 Marca 2024 organizator zwraca 70% wpisowego. Po tym terminie nie przewiduje się zwrotu wpisowego, również w przypadku niezgłoszenia się Zawodnika na zawody.

W przypadku zmiany dystansu z niższego na wyższy - obowiązuje dopłata wg aktualnego wpisowego.

W przypadku zmiany dystansu z wyższego na niższy - nie ma dodatkowej opłaty.

W przypadku rezygnacji z zawodów - możliwa zmiana Nazwiska osoby startującej.

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE:
W trakcie trwania Zawodów każdy z Zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe.
Wyposażenie to będzie kontrolowane PRZED STARTEM na płycie Amfiteatru oraz wyrywkowo na trasie.
Kara czasowa za każdy 1 brakujący element wyposażenia - to 30min
Brak pełnego niezbędnego wyposażenia skutkuje dyskwalifikacją.
 
Lista wyposażenia obowiązkowego dla wszystkich dystansów
(oprócz BUT Trek 20 & Super Trek 60 - bez pomiaru czasu): 
 • otrzymany w pakiecie numer startowy (umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania)
 • telefon komórkowy z baterią działającą na czas biegu, polecamy wpisać nr GOPR
 • wgraną aplikację RATUNEK; tel.komórkowy włączony przez cały czas trwania zawodów
 • folia NRC
 • czołówka dla dystansu BUT55 / BUT100
 • osobisty kubek wielorazowy (na punktach nie będzie kubków jednorazowych),
 • plecak lub pas biegowy (nerka),
 • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra oraz zapas wody lub napoju minimum 1 litr (sprawdzany przy wyjściu z punktu odżywczego); 
 • zapas jedzenia wystarczający do następnego punktu żywieniowego, 
 • kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa (jedna) - niezależnie od spodziewanej pogody,
 • obuwie trailowe odpowiednie do biegów w trudnym terenie górzystym,
11. ŚWIADCZENIA STARTOWE
W ramach wpisowego Organizator zapewnia Zawodnikom BUT:
 • plik z cyfrowo zapisaną trasą do ściągnięcia ze strony (dla urządzeń GPS)
 • pamiątkowy numer startowy,
 • zabezpieczenie medyczne
 • wyraźnie oznakowaną trasę (patrz pkt 12 ZNAKOWANIE TRASY),
 • obsługę sędziowską na trasie (nie dotyczy BUT Trek20 oraz Super Trek60)
 • elektroniczny pomiar czasu (nie dotyczy BUT Trek20 oraz Super Trek60)
 • napoje i wyżywienie na trasie biegu (nie dotyczy BUT Trek20, oraz Super Trek60 i BUT Challenge)
 • depozyt w bazie zawodów,
 • posiłek regeneracyjny po biegu w bazie zawodów,
 • pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończą zawody,
 • Trofea dla Zwycięzców (oprócz BUT Trek20 i oraz Super Trek60 - bez pomiaru czasu)
Pakiet może zostać rozszerzony, w zależności od hojności Sponsorów.
 
12. ZNAKOWANIE TRASY
Trasa BUT 25/55 będą całkowicie i dokładnie oznakowane. W celu uniknięcia nieporozumień Zawodnicy będą mieli możliwość ściągnięcia ze strony zawodów śladu GPS z trasami.
Natomiast trasa BUT100 będzie oznakowana tylko w połowie. Pierwszą część trasy Zawodnicy będą musieli pokonać korzystając z dostraczonego przez Organizatora śladu GPX a druga część trasy bedzie w pełni oznakowana.
Zawodnicy dystansu BUT100 i BUT Challenge będą śledzeni za pomocą trackerów GPS.
 
Trasa BUT Challenge nie będzie oznakowana i składa się z 3 etapów
(szczegóły w zakładce TRASA-BUT CHALLENGE )
Wszystkie etapy trasy zawodnicy pokonują w formule self supported czyli bez żadnego wsparcia z zewnątrz. Jakakolwiek pomoc na trasie będzie oznaczała dyskwalifikację zawodnika.
Zawodnik może natomiast korzystać z dowolnej pomocy w bazie zawodów (teren Amfiteatru Skalite w Szczyrku) w tym może udać się na nocleg poza teren Amfiteatru w ramach przerwy między kolejnymi etapami.
Po wyruszeniu na kolejny etap trasy - ponownie obowiązuje formuła self supported. 
Dozwolone jest poruszanie się tylko i wyłącznie po szlakach turystycznych.  
 
Trasa BUT Trek20 nie będzie znakowana, Zawodnicy poruszają się tylko po szlakach. Przed startem otrzymają wytyczne dotyczące trasy.
 
13. KLASYFIKACJA
Na wszystkich dystansach z pomiarem czasu będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn (oprócz Trek20 i Super Trek 60). Nie przewiduje się miejsc ex aequo.
Każdy Zawodnik na dystansie z pomiarem czasu musi odwiedzić KAŻDY punkt odżywczy i podać swój numer do kontroli. Dodatkowo organizator przewiduje lotne punkty kontrolne, na których zawodnicy będą również zobowiązani do podania swojego numeru startowego. Zawodnik będzie sklasyfikowany tylko pod warunkiem zaliczenia WSZYSTKICH punktów kontrolnych.
 

Zwycięzcy otrzymują Trofea i nagrody w zależności od hojności Sponsora.

 

DNF - to skrót od angielskiego zwrotu Did Not Finish, który tłumaczymy jako „nie ukończył' i stosuje się go w odniesieniu do zawodnika, który nie ukończył biegu w wyznaczonym limicie czasu, bądź nie dotarł do mety.
Zwrot ten nie jest równoznaczny z dyskwalifikacją.
 
14. BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkich zawodników BUT na trasie obowiązują :
 • zasady Fair-Play,
 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie tras,
 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych.
W razie kontuzji /wypadku /uszkodzenia ciała - należy zadzwonić pod nr GOPR / skorzystać z aplikacji RATUNEK i oczekiwać na przyjazd ratowników po podaniu przybliżonej lokalizacji.
W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora. W przeciwnym wypadku zawodnik będzie obciążony kosztami ewentualnej akcji poszukiwawczej
W przypadku rezygnacji z biegu w czasie jego trwania - organizator NIE zapewnia transportu do bazy.
 
15. OCHRONA PRZYRODY
Wszystkich zawodników BUT na trasie obowiązuje :
 • zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów,
 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
 • zakaz zaśmiecania trasy, wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych,
 • zakaz niszczenia przyrody,
Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika!
 
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • O wszelkich zmianach i/lub aktualizacjach zawodów/tras, informujemy na bieżąco za pomocą profilu FB zawodów i/lub strony internetowej oraz mailingu. Zawodnik zobowiązany jest do śledzenie w/w na bieżąco
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Uczestnika
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów
 • Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie
 • W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje zawodnikowi zwrot wpisowego
 • Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.
 • Każdy zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym biegu górskim.
  Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.

Za niestosowanie się do Regulaminu przewidujemy następujące kary:

 • zejście/skrócenie trasy: od 1h – do DSQ (zdyskwalifikowany)
 • śmiecenie na trasie DSQ,
 • nieudzielenie pomocy innemu, kontuzjowanemu zawodnikowi - DSQ,
 • brak jednego elementu wyposażenia obowiązkowego - 30min,
 • brak powyżej jednego elementu wyposażenia obowiązkowego - DSQ,
 • pomoc z zewnątrz na trasie pozostałych dystansów poza pkt odżywczymi (w tym 'zającowanie') – 1h
18. OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE (RODO)

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów, materiałach promocyjnych oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.
Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Aktywne Beskidy, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.
Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu oraz firmy obsługujące płatności elektroniczne.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

 

© Copyright 2015 TEAM 2008
All Rights Reserved.
Wykonanie serwisu: RevolWEB