Beskidy Ultra - Trail®
Beskidy Ultra - Trail®

Regulamin Zawodów

BESKIDY ULTRA - TRAIL® (BUT)

Aktualizacja: 17.09.2018

 

1. CEL ZAWODÓW
 
Promocja regionu Beskidów w Polsce i na świecie.
Promocja miasta Szczyrk.
Promocja długodystansowych biegów górskich.
Promocja aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Promocja walorów turystycznych Gmin: 

Bielsko, Szczyrk, Porąbka, Czernichów, Jeleśnia, Andrychów, Węgierska Górka.

 
2. ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW
 

Organizację Zawodów koordynuje:

FUNDACJA AKTYWNE BESKIDY

ul.Braci Gierymskich 7/2

43-300 Bielsko-Biała

NIP 5472157757   REGON 363316006

KRS0000594160

 

Zespół w składzie:

Michał Kołodziejczyk - Dyrektor Zawodów
Anna Kołodziejczyk - Administracja Zawodów
Magda i Roman Miszczyk - Koordynatorzy Bazy Zawodów, Logistyka
Marek Skrzyp - Koordynator trasy, wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów
Sebastian Łebek - wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów
 
 
3. TRASY
 
Ultramaraton Beskidy Ultra Trail (BUT) jest rozgrywany na 7 dystansach:
 
BUT Trek 20 – dystans ok. 20km, przewyższenie +1.280m/-1.280m
BUT 10 – dystans ok. 10km, przewyższenie +690m/-690m
BUT 40 - długość ok. 40 km , przewyższenie +2.160m/-2.160m
BUT 60 – dystans ok. 63km, przewyższenie +3.930m/-3.930m
BUT 90 – dystans ok. 97km, przewyższenie +5.460m/-5.460m
BUT 130 – dystans ok. 132km, przewyższenie +7.070m/-7.7070m
BUT Challenge – dystans ok 305km, przewyższenie +15.770m/-15.770m

Mapki, profile oraz dokładne opisy wszystkich tras będą systematycznie podawane w zakładkach strony internetowej Zawodów.
 
4. LIMITY CZASOWE
 
BUT 10 = 3 h
BUT 40 = 10 h
BUT 60 = 15 h
BUT 90 = 23 h
BUT 130 = 29 h
BUT 305 = 76 h
BUT Trek20 - bez limitu czasu. Start i powrót między godz. 8:00 a 20:00 w Sobotę
 
Limity pośrednie podane zostaną na stronie internetowej zawodów w zakładce TRASA.
Uwaga: Punkty odżywcze będą zamykane 30 min po limicie czasowym ustalonym dla danego miejsca!!
 
5. TERMIN I MIEJSCE
 
Biuro Zawodów (Baza) oraz miejsce STARTU i METY wszystkich dystansów BUT: 
Szczyrkowskie Centrum Kultury (dawne Kino BESKID)
Amfiteatr SKALITE w Szczyrku
Ul. Beskidzka 106, SZCZYRK
 
Godziny Startów zostaną podane w zakładce Info-Program Zawodów
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Jednakże, ze względów bezpieczeństwa, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.
 
6. WARUNKI  UCZESTNICTWA
 • Uczestnikiem zawodów BUT może być osoba, która najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat. Wyjątek stanowi BUT Trek - samodzielny udział dozwolony od 16 lat. Dopuszczamy udział dzieci, które skończyły 6 lat - pod opieką min.1 osoby dorosłej poświadczającej opiekę na trasie
 • Całą trasę należy pokonać pieszo o własnych siłach
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu ultramaratońskim;
 • Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, zawodnik musi posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy) oraz wyposażenie obowiązkowe do weryfikacji;
 • Wszyscy zawodnicy na trasie BUT muszą przestrzegać: Regulaminu Zawodów oraz przepisów poruszania się po drogach publicznych.
  Każdy zawodnik BUT Challenge musi także przestrzegać Regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego
 • Zawodnicy zgłaszający się do biegu BUT Challenge muszą wykazać się przynajmniej dwoma ukończonymi górskimi biegami ultra na dystansie minimum 100km, w latach 2016 - 2018 o przewyższeniu min 3000m+.  W tym celu należy wysłać do nas maila z dokładnymi informacjami dotyczącymi 2 ukończonych biegów gdzie należy podać:
  - Imię i Nazwisko,
  - nazwę biegu kwalifikacyjnego,
  - rok ukończenia biegu,
  - zajęte miejsce i uzyskany czas (hh:mm) - nieukończone biegi nie będą brane pod uwagę
 • Znosimy kwalifikację dla biegu BUT 130, ukończone 'setki' nie są wymagane
7. ZGŁOSZENIA / ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który jest dostępny w zakładce ZAPISY
 • Data rozpoczęcia zapisów: 10 Styczeń 2018, godzina 20:00
 • Data ZAKOŃCZENIA zapisów: 16.09.2018; zapisy oraz wpłaty po tym dniu nie dają gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego i pomimo wyższej opłaty może zabraknąć koszulki, mapy, medalu
 • Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej, o kolejności decyduje data wpłynięcia wpisowego na konto organizatora
 • Lista zgłoszonych zawodników, wraz z informacją o wpisowym, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco w formularzu zapisów dostępnym na stronie internetowej Zawodów.
8. LIMIT UCZESTNIKÓW
 
Przewiduje się następujące limity startujących:
BUT 10/40/20/60/90/130 – 900 osób łącznie
BUT Challenge: 45 Zawodników + 5 Zawodników VIP
Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia limitu Zawodników.
W przypadku gdy ilość zgłoszeń przekroczy ilość miejsc – odbędzie się losowanie. Po losowaniu na wpłatę oczekujemy 7dni. Po tym terminie Zawodnik nieopłacony zostaje skreślony z listy startowej.
 
9. WPISOWE
 

BUT Trek 20: 

Dzięki hojności Miasta Szczyrk - dzieci do lat 12 udział w zawodach bezpłatny

Dorośli 60 PLN do 16 września 2018

 

BUT 10

50 PLN do 27 maja 2018
60 PLN do 1 lipca 2018
70 PLN do 16 września 2018

wpłata po 16 września i w dniu Zawodów - 90zł bez gwarancji pełnego pakietu startowego

 

BUT 40:

100 PLN - do 27 maja 2018
120 PLN - do 1 lipca 2018
140 PLN - do 16 września 2018

wpłata po 16 września i w dniu Zawodów - 160zł bez gwarancji pełnego pakietu startowego

 

BUT 60:

150 PLN - do 27 maja 2018
170 PLN - do 1 lipca 2018
190 PLN - do 16 września 2018

wpłata po 16 września i w dniu Zawodów - 210zł bez gwarancji pełnego pakietu startowego

 

BUT 90:

190 PLN - do 27 maja 2018
210 PLN - do  1 lipca 2018
230 PLN - do 16 września 2018

wpłata po 16 września i w dniu Zawodów - 250zł bez gwarancji pełnego pakietu startowego

 

BUT 130:

230 PLN - do 27 maja 2018
250 PLN - do   1 lipca 2018

270 PLN - do 16 września 2018

wpłata po 16 września i w dniu Zawodów - 290zł bez gwarancji pełnego pakietu startowego

 

BUT Challenge 305:

160 PLN - na wpłatę wpisowego czekamy do 20.05.2018;
+200 PLN - kaucja zwrotna, płatna przy odbiorze trackerów przed startem, zwracana Zawodnikowi przy zwrocie urządzenia.
 
********************************************************
 

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA - OPŁACENIE STARTU JEST JUŻ NIEMOŻLIWE

 

ZWROTY:

W przypadku rezygnacji z zawodów do dnia 1 Lipca 2018 organizator zwraca 50% wpisowego. Po tym terminie wpisowe nie podlega zwrotowi również w przypadku niezgłoszenia się Zawodnika na Zawody.

W przypadku zmiany dystansu z niższego na wyższy - obowiązuje dopłata wg aktualnego wpisowego.

W przypadku zmiany dystansu z wyższego na niższy - nie ma dodatkowej opłaty.

W przypadku kontuzji, rezygnacji z zawodów itp - możliwa zmiana Nazwiska osoby startującej, ale tylko do 16 września. Po tym terminie prośby o zmiany nie będą rozpatrywane.

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE:
 
W trakcie trwania Zawodów każdy z Zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe.
W tym roku wyposażenie to będzie kontrolowane PRZED STARTEM na płycie Amfiteatru oraz wyrywkowo na trasie.
Kara czasowa za każdy 1 brakujący element wyposażenia - to 30min
Brak pełnego niezbędnego wyposażenia skutkuje dyskwalifikacją.
 
Wyposażenie Obowiązkowe:
 
BUT 40/60/90/130/305:
 • otrzymany w pakiecie numer startowy z chipem (umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) - nie dla BUT305
 • telefon komórkowy z baterią działającą na czas biegu, zalecany włączony roaming, polecamy wpisać nr organizatorów podane podczas rejestracji,
 • folia NRC,
 • czołówka (latarka) oraz baterie zapasowe (nie wymagana dla BUT40)
 • gwizdek (nie wymagany dla BUT40)
 • osobisty kubek wielorazowy (na punktach nie będzie kubków jednorazowych),
 • plecak lub pas biegowy (nerka),
 • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra oraz zapas wody lub napoju minimum 1 litr (sprawdzany przy wyjściu z punktu odżywczego); dla dystansu 305 wymagana pojemność 2 litry
 • zapas jedzenia wystarczający do następnego punktu żywieniowego,
 • kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa (jedna) - niezależnie od spodziewanej pogody,
 • obuwie trailowe odpowiednie do biegów w trudnym terenie górzystym,
 • czapka lub bandana (nie wymagana dla BUT40)
 • bandaż elastyczny samoprzylegający,
 • dla Zawodników BUT305 - track trasy wgrany na urządzeniu GPS (może to być aplikacja w telefonie np.'Locus Free')
Dodatkowo rekomendowane dla BUT 305:
 • dowód osobisty lub paszport,
 • czołówka (latarka) zapasowa z bateriami,
 • długie getry lub getry ¾ plus wysokie skarpety biegowe,
 • kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa z kapturem (niezależnie od spodziewanej pogody)
 • bluza z długim rękawem,
 • rękawiczki
Wyposażenie Zalecane:
 • ubiór odpowiedni do pogody,
 • nieprzemakalne i nieprzewiewne spodnie (BUT305)
 • wodoodporne rękawiczki (BUT305)
 • apteczka osobista
 • maść przeciw obtarciom (np. wazelina, Sudocrem),
 • ogrzewacze chemiczne
 • kije trekkingowe
 • drobna gotówka
11. ŚWIADCZENIA STARTOWE
 
W ramach wpisowego Organizator zapewnia Zawodnikom BUT 10/20/40/60/90/130 :
 • dokładną mapę z wyrysowaną trasą zawodów (oprócz dystansu BUT10 i BUT Trek20)
 • plik z cyfrowo zapisaną trasą do ściągnięcia ze strony (dla urządzeń GPS)
 • pamiątkowy numer startowy,
 • gadżet okolicznościowy,
 • zabezpieczenie medyczne
 • wyraźnie oznakowaną trasę (patrz pkt 12 ZNAKOWANIE TRASY),
 • obsługę sędziowską na trasie,
 • elektroniczny pomiar czasu (oprócz BUT Trek20)
 • napoje i wyżywienie na trasie biegu (oprócz BUT Trek20),
 • depozyt,
 • posiłek regeneracyjny po biegu w bazie zawodów,
 • pamiątkowy medal dla wszystkich którzy ukończą zawody,
 • statuetki i nagrody dla najlepszych (oprócz BUT Trek20)
Pakiet może zostać rozszerzony, w zależności od hojności Sponsorów.
 
12. ZNAKOWANIE TRASY
 
Trasy BUT 10/40/60/90/130 będą całkowicie i dokładnie oznakowane. W celu uniknięcia nieporozumień Zawodnicy otrzymają mapy z wyrysowaną trasą oraz będą mieli możliwość ściągnięcia ze strony zawodów śladu GPS z trasami.
Trasa BUT 305 nie będzie oznakowana podobnie jak trasa BUT Trek20.
Zawodnicy otrzymają jednak dokładny opis trasy (np. czerwony szlak do szczytu X potem zielony do Y), mapę z dokładnie wyrysowaną trasą oraz ślad GPS do ściągnięcia ze strony.
 
13. KLASYFIKACJA
 
Na dystansach BUT 10/40/60/90/130 będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn. Nie przewiduje się miejsc ex aequo.
Każdy Zawodnik na każdym dystansie musi odwiedzić KAŻDY punkt odżywczy i podać swój numer do kontroli. Dodatkowo organizator przewiduje lotne punkty kontrolne, na których zawodnicy będą również zobowiązani do podania swojego numeru startowego. Zawodnik będzie sklasyfikowany tylko pod warunkiem zaliczenia WSZYSTKICH punktów kontrolnych.
 

Zwycięzcy otrzymują Trofea i nagrody w zależności od hojności Sponsora.

W przypadku nieobecności Zwycięzcy na dekoracji, jego Nagroda przechodzi na Zawodnika kolejnego. Nie ma możliwości wysyłania pocztą Trofeum i/lub Nagrody

 
14. BEZPIECZEŃSTWO
 
Wszystkich zawodników BUT na trasie obowiązują :
 • zasady Fair-Play,
 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie tras,
 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych.
W razie kontuzji/ wypadku/ uszkodzenia ciała - należy zadzwonić pod podany w trakcie odprawy numer awaryjny i oczekiwać na przyjazd ratowników po podaniu przybliżonej lokalizacji.
W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora. W przeciwnym wypadku zawodnik będzie obciążony kosztami ewentualnej akcji poszukiwawczej
W przypadku rezygnacji z zawodów organizator NIE zapewnia transportu do bazy (wyjątek stanowi tylko BUT305).
 
15. OCHRONA PRZYRODY
 
Wszystkich zawodników BUT na trasie obowiązuje :
 • zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów,
 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
 • zakaz zaśmiecania trasy, wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych,
 • zakaz niszczenia przyrody,
 • przestrzeganie regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego (uczestnicy BUT305).
Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika!
 
16. INFORMACJE DODATKOWE dla BUT Challenge
 
BUT Challenge to nie oficjalne Zawody.
W związku z brakiem możliwości zorganizowania pełnych zawodów na najdłuższej trasie – w tym roku Organizatorzy zdecydowali się umożliwić start tym z Zawodników, którzy z własnej woli i na własną odpowiedzialność chcą przebiec ten dystans w formule Self-supported czyli bez absolutnie żadnych świadczeń na trasie (wyżywienie, zabezpieczenie medyczne, opieka na trasie). Organizatorzy zastrzegają, iż nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za poniesiony ewentualny uszczerbek na zdrowiu Zawodnika w trakcie lub po biegu.
Chętnym zostanie udostępniona szczegółowa mapa trasy, ślad GPS oraz nadajnik GPS umożliwiający śledzenie ich postępów  na trasie. Nadajnik przypisany będzie tylko do jednego Zawodnika i umieszczony bez możliwości zdjęcia go przed ukończeniem biegu. Usuniecie nadajnika przed ukończeniem trasy, zmiana trasy i przekroczenie 76-cio godzinnego limitu czasowego – będzie skutkować nie ujęciem Zawodnika w klasyfikacji.
Po biegu wszyscy Uczestnicy mogą liczyć na posiłek regeneracyjny w Bazie Zawodów.
 
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Uczestnika
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów
 • Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie
 • W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje zawodnikowi zwrot wpisowego
 • Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.
 • Każdy zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym ultramaratonie górskim.
  Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.
Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach
promocji Zawodów oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów. Dane osobowe Zawodników nie będą udzielane osobom trzecim.  
© Copyright 2015 TEAM 2008
All Rights Reserved.
Wykonanie serwisu: RevolWEB